4. A dán könyvtári integrált könyvtári rendszerek közös szolgáltatórendszere

Dániában, Izlandtól eltérően, nem gondolkodtak egységes integrált könyvtári rendszerben. Ezzel szemben viszont a közös katalóguson alapuló könyvtárközi szolgáltatásoknak itt alakult ki a legfejlettebb szolgáltató rendszere, melyet Leif Andresen bemutatója alapján ismertetek. Első lépcsőben a Dán Nemzeti Bibliográfiához kötődő adatbázisrendszert (DanBib) alkották meg elektronikus formában, majd erre lehetett ráépíteni a közös könyvtári szolgáltatásokat. A DanBib a nemzeti bibliográfián túl tartalmazza az összes közkönyvtárnak s a fontosabb tudományos-felsőoktatási könyvtáraknak az állományadatait is. Így válhatott közös katalógusként alapjává a könyvtárközi kölcsönzés menedzselésének, a bibliográfiai adatok ellenőrzésének, azok kereskedelmi hasznosításának, s hidat jelent más külföldi bibliográfiai adatbázisok felé is.
Magában foglalja ezen kívül még az északi közös katalógus rekordjait, a nemzeti ISSN regisztert, valamint a Brit Nemzeti Bibliográfia és a Library of Congress bibliográfiájának adatait 1981-el bezárólag. A rendszert menedzselő céget DBC(Dán Bibliográfiai Központ) néven az állam alapította Koppenhága és Frederiksberg helyhatóságaival együtt 1994-ben. A TELNET alapú elérést 2004-ben váltotta fel a webes felület. A fenntartást és a fejlesztést az egyes helyhatóságok közkönyvtárai és az iskolai könyvtárak a lakosságszám alapú kvóta szerint, az állami könyvtárak pedig állományuk mérete és alkalmazottaik száma szerint finanszírozták. Az adatmodell az egy cím-egy rekord elven alapszik. Ezt egy alapos központi rekordellenőrzés teszi lehetővé a közkönyvtárak esetén, a tudományos könyvtárak pedig saját maguk menedzselik rekordjaikat. Mindentagintézmény saját elemzést is kap állományának állapotáról.
A DanBib adatbázisrendszerére az idők folyamán számos szolgáltatás épült rá (DanBib+) Ezek közül a könyvtárak csak az általuk igénybevettekért fizetnek. Legjelentősebb közülük a teljes egészében állami finanszírozású 2000 októbere óta működő bibliotek.dk szolgáltatás. Az államot törvény kötelezi a közös katalóguson alapuló lakossági közkönyvtári tájékoztató és kölcsönző szolgáltatás biztosítására. Az állampolgárok így a bibliotek.dk-n keresztül férnek hozzá aközkönyvtárak állományadataihoz. Lehetővé teszi ezen felül a tagkönyvtárakban lévő könyvek keresését, előjegyzését, kölcsönzését, bármely dán állampolgár által bármelyik közkönyvtárból. Sőt akár könyveket és cd-ket is lehet rendelni(ha a kiadó is tagja a rendszernek). Néhány napon belül az összes DanBib-be bekerült anyag innen is hozzáférhető. A szolgáltatásnak angol nyelvű felülete is van library.dk névvel.
A könyvtárközi kölcsönzés fejlődését nagyban elősegíti a közvetlen felhasználói és a könyvtárakon keresztül érkező kérések adminisztrációjának központosítása. 2001-től 2005-ig a kérések száma 1 millióról 1,6 millióra nőtt ennekkövetkeztében! A jövőben szeretnék elérni, hogy az automatizálható kéréseket (az összes 70-80%-a!) könyvtári személyzet nélkül az informatikai rendszer közvetítse a megadott paraméterek alapján. 2004-óta a könyvtárközidokumentumokat 12 nagy gyűjtőpont fogadja (2 tudományos és 10 nagy közkönyvtár). Ötször egy héten szállítják át a központok közt a gyűjteményeket, melyek onnanjutnak el célkönyvtárukba, összesen átlagban 1 nap alatt! A közkönyvtáraknakcsak a begyűjtő központig és vissza való szállítást kell pénzügyileg vállalniuk,de két napot itt is az állam fizet, ahogyan a gyűjtőpontok közti szállítást is. Az iskolai könyvtárak is részei a rendszernek, mint ahogyan külön díjszabás (és felhasználói térítés) fejében a nagyobb tudományos-felsőoktatási könyvtárak is.
A múlt év végén 350 könyvtár 860 szolgáltatói ponttal alkotta a könyvtárközi kölcsönzés szolgáltatói rendszerét.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük