A norvég lakosság mintegy fele használja a könyvtári szolgáltatásokat

Egy most közzétett reprezentatív statisztikai felmérés szerint a norvég lakosság 51 százaléka tartozik a könyvtárhasználók csoportjába, s 42 százalékuk elégedett a lakóhelyükön elérhető könyvtári szolgáltatások minőségével.  Néhány  évvel ezelőtt a Norvég Statisztikai Hivatal még 48 százalékot mért a Norvég Könyvtáros Egyesület elnöke szerint. A használati statisztikák is visszaigazolják e számokat. Jelenleg még csupán a 2009-es kölcsönzési statisztika számai ismeretesek, mely szerint mintegy 22 millió látogatás mintegy 25 millió dokumentum kölcsönzésével járt együtt (ebbe beleértendő a teljes kölcsönzésre szolgáltatott dokumentumkínálat a könyvektől, a filmeken át a hangfelvételekig bezárólag).  A könyvtáros egyesületi elnök arra számít, hogy a hamarosan összesítésre kerülő 2010-es számok is emelkedő tendenciákról adnak számot majd. A sikert főként annak tulajdonítja, hogy az intézmények nyitva tartását s a szolgáltatási kínálatukat folyamatosan a felhasználóik igényeihez igazítják. A könyvtárak fejlődésével általában elégedettek a szakmai érdekképviselet vezetői. Mindemellett felhívják a figyelmet arra, hogy a könyvtárak társadalmi beágyazottsága még további fejlesztésre szorul. Érdekesség még, hogy a könyvtárhasználat területileg egyenletesen oszlik meg az országban. Nincsenek kiugró különbségek tehát a nagyvárosi és a gyéren lakott területek helyhatósági kistérségei (kommune) közt.  A további társadalmi irányú fejlesztési pontokra mutat rá viszont, hogy a hölgyek és a magasabban iskolázottabbak körében kiugróan magas a könyvtárhasználók aránya. A felmérés még arra is választ keresett, hogy a könyvtárhasználók aránya hogyan vethető össze a politikai pártpreferenciai nézetekkel. Eszerint a liberális Venstre, a baloldali szocialista Sosialistisk Venstreparti és az agrárius, centrista középpártként működő Senterpartiet szavazói a leggyakoribb könyvtárhasználók, míg a skála másik végén a leginkább populistaként meghatározható, magát konzervatív-liberálisnak valló Haladó Párt (Fremskrittspartiet) szavazói helyezkednek el.