7. Az olvasáskultúra fejlesztése

A ‘Nordic Public Libraries in the Knowledge Society’ lentebb ismertetett tanulmányai a műveltség közelebbről pedig az irodalmi és olvasáskultúra fejlesztésével foglalkoznak. Az olvasói utánpótlás biztosítása, az érdeklődésfelkeltése a nívós irodalmi munkák s a könyvtár világa iránt kiemelt törekvés az egész északi régióban.
Dán és norvég példák: Dánia — Az Oktatási, a Kulturális valamint a Család és Fogyasztói Ügyek Minisztériumának összefogásával indult a ‘Gyermekek és irodalom’ társadalmiakciósorozat 2003-4-ben. Célja az olvasásélmény; az élvezetes műnek, s a jó olvasó képének összekapcsolási kísérlete húzódott meg. Egyaránt finanszíroztak
központi és alulról szerveződő projekteket. Volt mód szakmai tapasztalatcsere is (folyóiratok és konferenciák támogatásán keresztül). Az alulról szerveződő tevékenységek súlya rendre erősödik. Új kapcsolódási formákat teremtettek politikusok, az érdeklődő közösség és szakemberek bevonásával. Gyermekirodalom kapcsán évente más tevékenységi formát állítottak középpontba.
1. 2005-ben: gyermek- és ifjúsági irodalom díjazása széles társadalmi háttérrel (egy közismert humoros regényfigura után Orla-díj). Kategóriái: képeskönyvek, gyermekhez szóló művek, ifjúsági művek és képregények. Az odaítélés folyamata és
a díjátadás társadalmi eseménnyé vált. Partnerül szegődtek a Dán Rádió, a gyermekkönyvkiadók, a Dán Elektronikus Gyermekkönyvtár és online tájékoztató szolgáltatás, valamint az iskolai és gyermekkönyvtárosok szakmai szervezetei is.
A tv-ben, Rádióban és az interneten folytatott kampány során a célközönség (tehát a gyermek és ifjúsági korosztály) dönthetett a díjazottak személyéről. A díjátadás televíziós gálaest keretében történt.
2. Irodalmi kvízjáték indítása gyermekkönyvtárak és a média bevonásával. A gyermekirodalom bemutatása mellett a résztvevők átélhették az irodalmi élmények megelevenedését is, zenével, tánccal, énekkel. Több mint 70 könyvtár vett részt országszerte a játék első (megyei) fordulójában mintegy 3560 csapattal, melyek
nagyjából 13000 gyermeket mozgattak meg a 11-13 éves korosztályból. A helyi fordulók mindenütt nagy sajtóvisszhangot kaptak. A szponzorok a legügyesebbek díjazását vállalták (főként könyvek, kisebb ajándéktárgyak). E kampányoknak
közvetett tudományos haszna a szakmai publikációk számának növekedése a gyermeki írás- és olvasáskompetencia kapcsán. A gyermekkönyvtárosok és iskolai könyvtárosok számára pedig igen hasznos tapasztalatcserét jelent az éves
országos ingyenes konferencia, mely szakmai értéke mellett fontos kultúrpolitikai esemény is lett, miniszteri szintű képviselettel. Növekedett az olvasóközönség s nő a velük foglalkozó könyvtárosok és könyvtáros-tanárok
megbecsültsége. (Németh Márton) A könyvtárak fikciós irodalmi e-magazinja: http://www.literatursiden.dk , Orla-díj: http://www.dr.dk/orla , országos irodalmi kvízprogram: http://www.smartparatsvar.dk , ‘Gyermekek és Irodalom” kampány: http://www.laeselyst.nu.
Az idősebb korosztályokat megcélzó kortárs prózairodalmi kampányt tekintve: — A Dán Rádió kettes csatornája (P2) és az Alfabet irodalmi magazin 1999-ben alapította meg ‘P2 Nobel’ néven a leghallgatottabb kortárs prózai mű elismeréséül szolgáló díjat. Ennek kapcsán a kortárs irodalom megismerésére országszerte könyves klubok létesültek a helyi könyvtárakban. A hónap könyve kapcsán folytatott eszmecserék közül a rádió havonta rögzít és sugároz
egyet-egyet (földrajzi egyensúlyt képezve az egyes régiók főbb könyvtáraiból). A rádió komoly marketing segítséget is nyújt poszterekkel s egyéb népszerűsítő
anyagokkal a résztvevő könyvtárak számára. Az Alfabet folyóirat pedig írásban is közli az adott hónap vitájának érdekességeit és következtetéseit. A díj odaítéléséről 2006 tavaszán a vitán részt vett olvasók közül kikerült 8 tagú
zsűri döntött. A záróvitát, a szavazást és az indoklást is élő rádióközvetítés segítségével lehetett figyelemmel kísérni. Az irodalomnépszerűsítő társadalmi akció szeptembertől is folytatódott immáron még több könyvtár és olvasó aktív
részvételével.
Norvégiában a brit területről kiindult, s nálunk is (A Nagy Könyv) néven futott játékot adaptálják, ám kifejezetten a gyermek-ifjúsági korosztály számára. A hangsúly pedig a művek által kiváltott élmények motivációján, erősségén,
minőségén és változatosságán lesz. 24 kiválasztott olvasó állít össze idén tavaszra egy adatbázist az izgalmas, a szomorú, a meglepő (kaland) és a fantasztikus művek kategóriáiban. Ezután indul majd a médiában és a könyvtárakban az országos
játék. Norvégiában stratégiai kérdésként kezelik a színvonalas irodalom bekerülését a könyvtári rendszerbe. Az állam évente 1000 példány új szépirodalom beszerzését biztosítja a közkönyvtárak számára. Ezt kiegészíti a kultúraterjesztés iskolai támogatási programja is. A helyi iskolák és közkönyvtárak rendszeres olvasásnépszerűsítő programokat, beszélgetéseket szerveznek. Ezek során a gyermekek a kultúra és a humán tudományok változatos szeleteivel ismerkedhetnek meg kötetlen élményszerű dialógusok során irodalmárok, filozófusok, könyvtárosok
s egyéb kulturális szakmák művelőinek társaságában.
Mindezek mellett az új kulturális és könyvári stratégiák elkészítésénél fontos szerepet kap az új irodalomnépszerűsítő kommunikációs formák megtalálása. Újabb és újabb partnerek és megjelenési formák bevonása válik itt is szükségessé. A
kölcsönzési statisztikák mindenesetre szolid, de tartós növekedést mutatnak. Így a szívós helyi népszerűsítő tevékenység útja az eddigi nagy országos kampányok hiányában sem eredménytelen.
Kapcsolódó linkek: norvég állami irodalomnépszerűsító program:
http://www.kulturrad.no/ (angol / norvég), Filosofi i skolen (Filozófia az
iskolában): http://www.buf.no/prosjekter/skole/index.php?page=hejpm (angol /
norvég), Gi rom for lesing!: Strategi for stimulering av leselyst og
leseferdighet 2003-2007. (Adj helyet az olvasásnak- négyéves olvasásfejlesztési
stratégia)
http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_Tema.aspx?id=475 (angol /
norvég),
ABM-utvikling (A Norvég Közgyűjteményi Hatóság közkönyvtári
statisztikái)
http://www.abm-utvikling.no/prosjekter/Interne/Bibliotek/statistikk/Folkebibliotek/index.html
További hozzászólási lehetőség: http://hunra.klog.hu/?p=12

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük