Dán hatósági jelentés a közkönyvtári szféráról

Most jelent meg (dánul) a Dán Könyvtári és Médiahatóság összefoglaló jelentése a dán közkönyvtárakról. Amellett, hogy összegzi a jelenlegi helyzetet a társadalmi háttérbe beágyazva, javaslatokat fogalmaz meg a szektor fejlesztési irányait illetően. Csak néhány fontosabb adatot idéznék a több mint száz oldalas publikációból:
Átlagosan három dánból kettő közkönyvtárhasználó, s a dániai lakosok 29%-a útbaejt havonta legalább egyszer egy közkönyvtárat. 2008-ban összesen 34 milliós volt a közkönyvtári látogatottság, mely a legnagyobb volumenű az egyéb nyilvánosan működő kulturális szolgáltatási  szférákkal (pl. színházak, múzeumok) való összevetésben. A fizikai hordozókon lévő dokumentumok kölcsönzése ezzel együtt visszaesett cirka 22%-kal 62-ről 48 millió dokumentumra. Az online szolgáltatások népszerűsége viszont meredeken emelkedik. A dán online zenei könyvtárból 2,5 millió zeneszámot töltöttek le 2008-ban, ami 48%-os növekedés az előző évi adatokhoz képest. A könyvtárak látogatottsága tehát nagyjából szinten marad, a fizikai alapú kölcsönzés csökken, az online kölcsönzés/távhasználat nő. Dániában tehát nem igazolódnak azok a félelmek, hogy a színvonalas online szolgáltatások elriasztják az embereket a fizikai könyvtári tértől! A közhasznú információs szolgáltatások, az oktatási funkciók felértékelődése (pl. a digitális információs kompetenciák elsajátítása révén) fenntartja a fizikai látogatói létszámot.

Köszöntő

Ezennel elindul az új blogom. A dizájn még kezdetleges, számos javításon esik majd át. Előre is elnézést a kezdeti állapotokért.

Üdvözlet!

Itt indul majd hamarosan egy új blogom mindenféle témárol, ami nem könyvtárügy. Addig is látogasd meg könyvtárügyi blogomat (tele információval, s szebb a dizájn is:))