Publikációk/List of Publications

Publikációk/ List of Publications

Könyvtár és információtudományi szakcikkek, recenziók, konferencia beszámolók /LIS publications, conference proceedings

• A dán könyvtári rendszer alapvető felépítése és működésmódja. In: Kommunikációs formák: az SZTE BTK Tudományos Diákkörének dolgozatai / szerk. Fried István és Vajda Zoltán. – Szeged: SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Doktori Programja, 2006, p. 161-182.

• Az OSZK új közösségi világhálós (web 2.0) fejlesztései. / Horváth Ádám, Németh Márton. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. 2008/ 8. p. 34-37

• Az e-könyvek szolgáltatása profitorientált dokumentumpiaci körülmények között. In: Könyvtári Figyelő 54.évf. 2008/2. p. 234-240
• Áttekintés a modern online audiovizuális szolgáltatások világáról. In: Könyvtári Figyelő. 55.évf. 2009/1. p. 29-37

• Az észak-európai országok közkönyvtárügyéről. In: Könyv Könyvtár Könyvtáros. 2009/1. p. 48-55

• Az Europeana és a TELPlus projekt. In: Könyv Könyvtár Könyvtáros. 2009/3. p. 3-7

• Médiaműveltségről sok szemmel – Prágában. In: Könyv Könyvtár Könyvtáros. 2009/9. p. 49-51

• A WEB 2.0 hatásai a tudásmenedzsmentre/ Levy Moria. Ismertetés: A WEB 2.0 hatásai a tudásmenedzsmentre. /Németh Márton In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 55.évf. 2010/2. p. 73-78

• Elektronikus audiovizuális szolgáltatások dán könyvtárakban In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. 2010/ 3. p. 38-41.

• Benyomások a göteborgi IFLA-kongresszuson In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. 2010/10. p. 32-34.

• Stratégiai tervezési körkép az észak-európai könyvtárügyről In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. 2010/ 10. p. 35-42.

• Trendek és szerzői jogi problémák a digitális médiaszolgáltatás világában In: Könyvtári figyelő. 56. évf. 2010 /2. p. 263-268.
• Könyvtárosképzés az északi térségben : integrációs utak és lehetőségek

• II. Masters of Library and Information Science Konferencia : Budapest, ELTE 2009. szept. 24-25 ELTE BTK Könyvtártudományi Szakos Hallgatói Érdekképviselet. – Budapest: ELTE BTK Könyvtártudományi Szakos Hallgatói Érdekképviselet, 2011, p. 60-65.

• Közönségkapcsolatok, könyvtári márkanév, civil munka és a szakmai tartalom egyensúlya az észak-európai országokban In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. 2011/ 7. p. 39-42

• Bibliotheca pro futuro / Horváth Sándor Domonkos, Németh Márton. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. 2011/10. p. 21-24.
• Áttekintés a svéd könyvtárakról. In: Könyvtári figyelő. – 57. évf. 2011 /4. p. 785-797.

• Serving Library Users by Effective Communication Ways in Loughborough University Library. In: From Collections to Connections: Turning Libraries “Inside-Out” : Proceedings of the 21th BOBCATSSS Symposium, Hacettepe University, Department of Information Management, Ankara: 23 January – 25 February 2013. p.175-179. http://bobcatsss2013.bobcatsss.net/proceedings.pdf (2015. május 10.)

• A Digital Library Learning nemzetközi mesterképzésről ― hallgatói szemmel. In: Könyv, könyvtár könyvtáros. 2013/9 p. 46-52

• Trendek a hazai és nemzetközi könyvtárügyben / szerk. Kiszl Péter. – Eger, 2013 Ismertetés: Napjaink könyvtári világának aktuális kérdései : ketten ugyanarról a könyvről / Szabó Sándor, Németh Márton. In: Könyvtári figyelő. 59. évf. 2013/ 3. p. 564-570.

• Bibzoom – a dán könyvtárak kulturális, zenei szolgáltató-ismeretterjesztő portálja. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. 2013/12. p. 43-45.

• Exploring education for digital librarians : meaning, modes and models / Sue Myburgh and Anna Maria Tammaro. – Oxford, 2013. Ismertetés: Kézikönyv a könyvtár- és információtudomány elméleti alapjairól, a digitális könyvtárakról és a digitális könyvtárosok képzéséről In: Könyvtári figyelő. 60. évf. 2014/ 1. (csak az elektronikus változatban jelent meg). http://ki.oszk.hu/kf/2014/04/kezikonyv-a-konyvtar-es-informaciotudomany-elmeleti-alapjairol-a-digitalis-konyv-tarakrol-es-a-digitalis-konyv-tarosok-kepzeserol/#more-8304

• Digital library education on Master level in Borås, Copenhagen, and Oslo- Qualitative case study. In: Bobcatsss 2014. Proceedings. p 1-6. (csak elektronikusan jelent meg) https://proceedings.bobcatsss2014.hb.se/article/view/283/453

• Az Europeana Inside és magyar megvalósítása / Berger Ágoston, Németh Márton, Simon András. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 2014/9. p. 342-349

• Hungarian Libraries and Librarianship, 1990–2013: An Overview. In: Library Trends 2014/2. p. 212-232. http://muse.jhu.edu/journals/library_trends/v063/63.2.nemeth.html

• E-könyvekről sokszemközt- Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének szakmai napja. In: Könyvtári Figyelő. 60.évf. 2014/4. p. 486-491

• Oslo, Helsinki, Lyon, Brno – konferencia-mozaikok 2014 tavasza és 2015 januárja között. Könyvtári Figyelő 61.év. 2015/1 p. 75-84
• Arany, Z., Bálint, D., Farkas, C., Kállai, A., Nagy, A., Németh, M., & Tóth, V. (2017). A 25. jubileumi BOBCATSSS konferencia az ezer tó országában. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 26(2), 38–41.

• Németh, M. . Semantic web developments in Hungarian public collections in an international perspective. Libellarium, 2016 9(2), 169–186. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15291/libellarium.v9i2.262

• Bánki, Zs., Mészáros, T., Németh, M., & Simon, A. . Azonos személyekre vonatkozó név besorolási rekordok automatikus felderítése a PIM adatbázisában. Tudományos És Műszaki Tájékoztatás, 63(12), 471–477.

• Bánki, Zs., Mészáros, T., Németh, M., & Simon, A. . Checking the identity of entities by machine algorithms: the next step to the Hungarian National Namespace. (online only) Code4Lib Journal, (33). http://journal.code4lib.org/articles/11765

• Nemzeti nyelvű könyvtári e-könyvszolgáltatási keretrendszerek: skandináv esettanulmányok itthoni tanulságokkal. Tudományos És Műszaki Tájékoztatás, 64(5), 247–251. http://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/973/1060

• Online oktatási tartalomszolgáltatási projekt Nagy Britanniában: A BBC, az oktatási és a kulturális, közgyűjteményi szféra közös platformon. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 26(2), 30–32. Retrieved from http://ki.oszk.hu/3k/2017/02/online-oktatasi-tartalomszolgaltatasi-projekt-nagy-britanniaban-a-bbc-az-oktatasi-es-a-kulturalis-kozgyujtemenyi-szfera-kozos-platformon/
• Áttekintés a Szakkönyvtári Seregszemle 2017 konferenciáról. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 26(6), 21–26.

Előadások listája/List of presentations :

• Comparing digital library education on master level from Boras, Copenhagen and Oslo. Proceeding Library 2.013 Virtual Conference. 19 October 2013 https://sas.elluminate.com/drtbl?sid=2008350&suid=D.68DF8574BF034F93786563747EF0DF (

• Németh, M. (2014b). Serving Library Users by Effective Communication Ways in Loughborough University Library. In G. Taskin, Zehra; Çakmak, Tolga; Dogan (Ed.), From Collections to Connections: Turning Libraries “Inside-Out” : Proceeding of the 21th BOBCATSSS Symposium : 23 January – 25 February 2013 (pp. 175–179). Ankara: Hacettepe University Department of Information Management. Retrieved from http://bobcatsss2013.bobcatsss.net/proceedings.pdf

• Digital library education on Master level in Borås, Copenhagen, and Oslo: Qualitative case study. BOBCATSSS 2014 Proceedings, 1-6 . Retrieved from https://proceedings.bobcatsss2014.hb.se/article/view/283/453

• Discovery alapú katalógus szoftvereszközök tudományos könyvtári környezetben. Networkshop 2014 konferencia Pécs. 2014. április 25
• https://videotorium.hu/hu/recordings/details/8484,Discovery_alapu_katalogus_szoftvereszkozok_tutudomany_konyvtari_kornyezetben

• A summary from a student point of view about the Digital Library Learning Programme. Proceeding Library 2.014 Virtual Conference. 8. October 2014. https://sas.elluminate.com/drtbl?sid=2008350&suid=D.58D82A0FF101BA14DF68CCA9CF9D6E
• ELDORADO-A national user centred library service development project in Hungary. Proceeding Library 2.014 Virtual Conference 9. October 2014. https://sas.elluminate.com/drtbl?sid=2008350&suid=D.19697A7A673E92B518181DDC295D06

• iSchool community and Scandinavian Library schools. In P. Minariková & L. Strouhal (Eds.), DESIGN, INNOVATION, PARTICIPATION: BOBCATSSS 2015 Proceedings & Abstracts (pp. 266–274). Brno, Czech Republic: Flow, o.s. Retrieved from http://eknihy.knihovna.cz/static/files/design-innovation-participation-bobcatsss-2015-proceedings-abstracts.pdf

• Evolution of programme design and curricula on master level in leading Nordic information Science Schools – Influence of the iSchool movement in curricula. Virtual Proceeding 11. April 2015. 2015 Symposium on LIS Education 10-11 April. Graduate School of Library and Information Science University of Illinois at Urbana-Champaign, Champaign IL. USA

• Libraries on the semantic web- Workshop, Information Interactions 2015, 27th of October 2015 Comenius University LIS Department, University Library, Bratislava, Slovakia http://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kkiv/Aktuality/program_informacne_interakcie_2015.pdf

• Libraries on the Semantic Web: Finding new professional ways and implement them to the benefits of citizens. In F. Blanchard, F. Valentin, K. Leyrer, G.-M. Saint-Léon, P. Ribbe, & L. Fabre (Eds.), 24th BOBCATSSS Conference Proceedings & Abstracts January 27-29 2016 Lyon, France. Villeurbane: ENSSIB. http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/66999-bobcatsss-2016-information-libraries-democraty-proceedings-abstracts.pdf

• Widening the limits of cognitive reception with online digital library graph databases on the semantic web- Workshop Information interactions 2016, 26th – 27th of October 2016, University Library- Comenius University LIS Department, Bratislava, Slovakia http://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kkiv/Rozne/program_information_interactions_2016.pdf

• Skandináv könyvtárak- Skandináv Kultúrmozaik: hallgatói konferencia skandináv témákról ELTE BTK Skandináv nyelvek és Irodalmak Tanszéke 2016. november 10. Publikáció megjelenés alatt áll.

• Widening the limits of cognitive reception with online digital library graph databases on the semantic web – Bobcatsss 2017 conference January 25-27 2017. Tampere, Finland http://bobcatsss2017.com/wp-content/uploads/2017/01/bobcatsss2017_program.pdf

• Új utak a könyvtári információszervezésben: nyílt kapcsolt adatok a szemantikus weben – Phd Konferencia, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, NEMZETKÖZI MAGYAR NYELVI KÉPZÉSEKÉRT ÉS OKTATÁSÉRT FELELŐS FŐOSZTÁLY KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM, komplex természettudományok szekció 2017. március 4.

• A kurrens könyvtári e-könyv és e-hírlap szolgáltatások európai szintű kihívásai skandináv esettanulmányokon keresztül – Networkshop konferencia, Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Szeged 2017 április 19-21. https://conference.niif.hu/event/7/session/5/contribution/40

 

 

Publications in English (History/European Studies)/Történeti, Európa-tanulmányok  tárgykörökben megjelent angol nyelvű publikációk

Nationalism, Xenophobia, Populism and Nation States in the Modern History of Central Europe.  In: Roots of vision, Roots of Change, Nationalism and Ecumenical Leadership. Peter Šajda, Rebecca Blocksome, and Szabolcs Nagypál, eds. BGÖI & WSCF-CESR, Budapest – Bratislava (2007): 34-43

Folk Culture, Literature and Nation Building Efforts in the Romantic Age of Central Europe.  In: Integrity in Integration, Developing Sustainable Dialogue. Peter Šajda, Rachael Weber and Szabolcs Nagypál, eds. BGÖI& WSCF-CESR& Oikumené-Akademická YMCA, Budapest – Praha (2008): 44-52

The nationalization of the Western-Balkan region in a European liberal context.
Master Thesis – European Studies programme- Aalborg University  (2008)